Pedagògica

Les funcions de la comissió pedagògica són:

  • Formació a famílies.

Formació en la metodologia de l’escola (treball matemàtic, grups interactius…).

Formació en català per famílies nouvingudes.

Organització de xerrades de caire pedagògic.

Creació d’una maleta pedagògica per nivell.

  • Gestió de voluntariat.

Cerca i gestió de nous voluntaris.

 

El correu de la comissió és c.pedagogica@escolalledoner.com.