Salut

 

Medicaments

Com a norma general a l’escola no s’administraran medicaments, atès que no és el lloc més adient. Per tant, cal que us organitzeu de manera que el subministrament no coincideixi amb l’horari escolar. En el cas que sigui realment imprescindible subministrar el medicament a l’escola, cal:

a) Portar el medicament a Consergeria (no a l’aula).

b) Adjuntar la recepta mèdica on s’especifiqui la dosificació i l’horari d’administració.

c) Complimentar l’autorització corresponent.

Malaltia

Quan un nen o nena manifesti símptomes de malaltia durant la jornada escolar que, a consideració de les persones responsables, ho aconselli, es contactarà amb la família perquè se’n faci càrrec i l’alumne pugui ser adequadament atès.

Accidents

En cas d’accident (sempre a consideració de les persones responsables però amb un criteri de precaució), si és de caràcter menor i no requereix atenció especial s’informarà a la família, en cas de nens petits. Quan revesteixi més importància es contactarà amb la família per a què se’n faci càrrec. Si no es pot contactar o no poden fer-se càrrec en un temps prudencial es contactarà amb els serveis d’urgències i es seguiran les seves instruccions. En cas d’accident greu, primer de tot, s’informarà al serveis d’emergències mèdiques i, a continuació, es contactarà amb la família. La direcció del centre coordinarà totes les actuacions que s’hagin d’emprendre en aquests casos, però sempre és prioritària l’atenció a l’alumne/a i el contacte amb els serveis d’urgència.

Normes bàsiques d’higiene i salut

No s’acceptarà l’entrada a l’escola de cap nen/a quan presenti:

– Brutícia o manifesta manca d’higiene.

– Febre (Temperatura superior a 37,5 C axil·lar)

– Diarrea líquida o amb sang.

– Estomatitis (infeccions i nafres a la boca).

– Erupcions i altres alteracions a la pell (excepte si porten l’informe del pediatre especificant que no són contagioses)

– Conjuntivitis purulenta sense tractament.

– Parasitosi intestinal (cucs, llambres…) sense tractament.

Si durant l’estada a l’escola es detecta febre o símptomes de malaltia en un nen o nena, s’avisarà a la família per tal que el vingui a buscar el més aviat possible. Així mateix es podrà demanar un certificat mèdic per poder acceptar un nen/a després d’haver passat una malaltia infecciosa. No es podrà tornar a l’escola després d’haver tingut febre fins que no hagin passat 24h.