Atenció a la diversitat

El Pla d’Atenció a la Diversitat ha de  donar resposta a les necessitats educatives que es presenten al nostre centre i per això, l’objectiu principal d’aquest Pla és, a partir de la realitat del nostre centre, dissenyar una organització, una metodologia i uns objectius a assolir per poder donar una resposta adequada a les necessitats del nostre alumnat.

El pla d’atenció a la diversitat vigent es va aprovar el curs 13-14.

Pla atenció diversitat