Robòtica educativa

Des del curs 18-19, les escoles de la ZER han començat a treballar la robòtica educativa en 2 modalitats.

Per els alumnes més petits de la ZER (educació infantil i cicle inicial) el treball es centra en els robots Bee-bots o Blue-bots. Aquests petits robots, molt senzills, ajuden a l’alumnat a aprendre la seqüenciació d’ordres i també és de gran ajuda en el treball de la lateralitat i situació espacial. El treball en aquest tipus de robots s’inicia amb els bee-bots per a educació infantil i es complementa amb els blue-bots on s’introdueix el treball també a partir de tauletes connectades al robot a través de bluetooth.

Per a l’alumnat més gran de la ZER (cicle mitjà i cicle superior), el treball el centrem a la creació de robots a través del material LEGO WeDo. Aquí els robots es creen a partir de peces de LEGO i se’ls dona una funció específica. Un cop l’alumnat coneix les característiques bàsiques i possibilitats de cada element, s’entra en un treball més creatiu on la imaginació i la idea de cada alumne pot inventar els seus propis robots i màquines.

Utilitzant el material LEGO, treballem aspectes de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, coneixement del medi i competència digital de manera lúdica i engrescadora, tot superant reptes i ens adonem dels aprenentatges diaris utilitzant l’autoavaluació.