Escola verda

Des del 2007 a les escoles de la nostra ZER duem a terme actuacions per a conscienciar als alumnes de la importància de tenir cura del medi ambient en general, i sobretot del nostre entorn més proper.

Cada una de les escoles de la ZER segueix el seu propi projecte (Programa de la xarxa d’escoles verdes a les Clisques i programa propi a Puig d’Esquers).

Les actuacions més destacades que s’hi fan són les següents:

– Hort Escolar ecològic. On s’aprèn el desenvolupament de les plantes de manera vivencial i experimental, i també, l’aprenentatge de les feines que es realitzen en un hort ecològic al llarg de l’any.

–  Recollida selectiva de deixalles escolars. Les dues escoles separen les deixalles que es generen a cada aula i dependències comunes de l’escola en les diferents tipologies en les que es poden reciclar.
Es separa sobretot en 3 tipus: Paper-Envasos-Orgànic.
El paper que es recull, a més, el destinem a reciclar-lo seguint el programa Re-Paper a través del qual, l’escola disposa de paper reciclar depenent del volum de paper que es recicla.

Els envasos els dipositem al contenidor groc d’envasos de cada un dels nostres pobles.

Les deixalles orgàniques apropiades, les destinem a crear compost que posteriorment abonaran els nostres horts ecològics.

Altres actuacions que es realitzen són les següents:

Utilització de material reciclat per a fer treballs de plàstica, participació en la verema, retirada de plantes invasores de les platges del nostre entorn, plantació de plantes aromàtiques, d’arbres fruiters i ceps  als nostres patis, coneixement i pràctica de la construcció en pedra seca.