Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar

  • President: Josep Bertran.
  • Secretari: Cristina López.
  • Mestres del Claustre: Neus Castellana, Laia Cebrià.
  • Representants dels Pares/Mares: Mònica Brusés.
  • Representant de l’AMPA: Lídia Ferrer.
  • Representant de l’Ajuntament: Maria Turró.