Biblioteca

Les 2 escoles de la ZER, tenen les seves corresponents biblioteques. Des d’aquesta pàgina podreu accedir al seu catàleg.

Escola Les Clisques. El Port de la Selva.

Accés al fons bibliotecari.

Escola Puig d’Esquers. Colera.

Accés al fons bibliotecari.