Grups

Els grups del curs 20-21 són els següents:

Grup de P3-P4.

Grup de P5.

Grup de Cicle Inicial.

Grup de Cicle Mitjà.

Grup de Cicle Superior.