Escola saludable

Aquest és un projecte a nivell de ZER en el que s’hi impliquen tan mestres com alumnes de tots els cicles.

És un projecte anomenat Salut a l’escola i es basa en el fet de fomentar la vida sana i saludable entre els alumnes de l’escola tot potenciant els bons hàbits en l’alumnat.

Com a ZER estem interessats en formar als nostres alumnes de manera integral i per tant considerem que la salut forma part d’entendre l’educació de manera més amplia i holística. En la salut englobem els eixos de salut emocional, prevenció de riscos i cura del cos, dins del qual hi trobem alimentació, respiració, educació postural…etc.

El Projecte de Salut, es fa a tots els cicles, adaptant els continguts a les capacitats dels alumnes, i es procura que puguin aprendre de manera directe i vivencial, tot i que també i, sobretot en cicle mitjà i superior, es treballen els continguts teòrics que l’acompanyen.

L’objectiu d’aquest  projecte és Desenvolupar hàbits saludables i fomentar-los des de l’escola.