On som

Escola Les Clisques
Carrer de Lloia, 2
17489 El Port de la Selva. Girona
Tel. 972 12 64 32
b7002879@xtec.cat