Qui som

La ZER Cap de Creus  està ubicada en un àmbit rural dins la comarca de l’Alt Empordà. Es va constituir legalment el curs 2009-10, tot i que, anteriorment  ja constituïen l’Agrupació Rural de l’Alt Empordà compartint especialistes  itinerants d’educació musical, educació física i educació especial.

Amb la creació de la ZER l’any 2009, la plantilla de mestres itinerants va augmentar amb la incorporació del mestre itinerant de llengua estrangera, anglesa. Al curs 2010-11 va perdre el mestre d’educació especial, però al 16-17 es va recuperar.

L’objectiu de la creació de la ZER va ser la necessitat de millorar la qualitat de l’ensenyament en unes escoles petites situades en el medi rural, fomentant la col·laboració pel seu millor funcionament. Per a aconseguir-ho calia una  continuïtat dels mestres i es decidiren a elaborar un projecte comú per a la seva constitució definitiva com a Zona Escolar Rural. D’aquesta manera, i a partir del treball cooperatiu entre els mestres d’ambdues escoles, es van començar a crear projectes que pretenen millorar la qualitat de l’ensenyament i amb la optimització dels recursos comuns.

 La ZER Cap de Creus la formen dues escoles públiques que depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Acullen des de l’Educació Infantil (3 anys) fins a 6è de Primària. Les escoles són:

 Escola Les Clisques de El Port de la Selva (i seu de la ZER Cap de Creus). 

 Escola Puig d’Esquers de Colera.