Treball cooperatiu i per projectes

A la ZER Cap de Creus, degut a l’agrupació dels seus alumnes i pel tipus d’escoles que formem la ZER, una de les metodologies que més hem utilitzat per a treballar des de fa més de 10 anys ha estat el treball en grups cooperatius. Aquesta manera de treballar, consisteix en fer-ho agrupant els alumnes en petits grups on cada membre del grup té un rol definit i on, de la suma de tots els seus membres en sorgeix un bon resultat. Aquesta metodologia s’utilitza en sobretot en els tallers en el cas de l’escola Puig d’Esquers, i en matèries com Coneixement del Medi i robòtica a l’escola Les Clisques.

Durant el curs 18-19, el claustre de la ZER es forma per a començar a treballar per projectes i comença a introduir aquesta metodologia dins les aules. En aquesta, el que es prioritza, és l’interès de l’alumne. Així doncs, és ell qui decideix quins coneixements li desperten més la curiositat i que per tant, treballarà. El paper del mestre serà d’ajudar i guiar a l’alumne a crear nou coneixement ja sigui qüestionant noves preguntes o suggerint noves guies d’investigació.