Preinscripció ESO

 

La preinscripció escolar per l’ ESO serà entre el 13 i el 22 de maig

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385690

ESO Curs 2020-2021

Procés de la preinscripció:

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones. En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar recollint les mesures concretes que cal aplicar.

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.  En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre us ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Per aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica per a la presentació de la sol·licitud, a partir de divendres 15 de maig el Departament d’Educació activarà una aplicació per a poder concertar una cita prèvia, que estarà disponible  seguint aquest link, i així poder realitzar-la, excepcionalment, de forma presencial.

Us atendrem qualsevol consulta que tingueu a l’adreça de correu del centre a8043504@xtec.cat i al telèfon 625841591.

 
Calendari del procediment
 
Publicació de l’oferta inicial de places escolars Consulteu aquest mapa escolar
Presentació sol·licituds en suport informàtic Del 13 al 22 de maig
Presentació sol·licituds de forma presencial (amb cita previa), de 9.00 a a 13.30 h Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació Fins el 25 de maig
Avís: Les dates proposades de finals de maig, juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia  
Publicació de les llistes amb el barem provisional a la web del centre, seguint aquest link

**AVÍS: El barem publicat divendres dia 29 de maig NO és correcte, donat que es van produir incidències tècniques que no van poder ser corregides pels tècnics.  El total de places sol·licitades en termini per a 1r d’ESO és de 64, en comptes de les 62 que apareixen publicades en el barem.

Amb la publicació del llistat definitiu del barem, un cop resoltes les reclamacions, ja sortiran publicades la totalitat de les places sol·licitades.

29 de maig 
Reclamacions a les llistes del barem Del 2 al 5 de juny 
Reclamacions a les llistes del barem de forma presencial (amb cita previa seguint aquest link), de 12.15 a 13.15 h Del 2 al 3 de juny 
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions a la web del centre, seguint aquest link 9 de juny 
Sorteig número desempat 9 de juny 

33386

Publicació de llistes ordenades definitives a la web del centre, seguint aquest link 11 de juny
Publicació de l’oferta final de places escolars 6 de juliol
Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera a la web del centre

LLISTA D’ADMESOS, seguint el següent link

LLISTA D’ESPERA, seguint el següent link

7 de juliol 
Període de matriculació Del 13 al 17 de juliol
Documentació
 Aquí teniu tota la informació del procés a seguir :