Faltes d’assistència

ESO I BATXILLERAT

L’assistència a classe és obligatòria per a tothom i s’exigeix la màxima puntualitat. Les faltes no justificades i els retards seran degudament sancionats.

Hem centralitzat els avisos de falta d’assistència a traves de la RECEPCIÓ del centre. Els pares/tutors han d’informar al centre , durant la primera hora de classe, de l‘absència de l’alumne. Cal que aviseu per un d’aquests canals:

➡   Ho podeu fer trucant a recepció (93 580 14 77 / 93 580 15 17) ,

➡   per  whatsapp, sms, al 625 841 591

➡   o bé ho podeu comunicar al   ➡   correu  de la recepció del centre.

No cal que informeu també al tutor perquè l’avís a tutoria es genera directament des de recepció.
  • A través de la plataforma Clickedu es controla l’assistència a classe cada hora, i s’envia un email a la família si hi ha una absència sense justificació prèvia.
  • Cal que els pares o tutors justifiquin aquestes faltes comunicant-se amb el tutor o tutora per escrit o per telèfon en el termini màxim de 3 dies.

BATXILLERAT

Si la falta coincideix amb un examen, només hi haurà la possibilitat de repetir la prova un altre dia si es presenta una justificació oficial. En cas que no se’n pugui presentar, la matèria s’acumularà per a la següent prova.

Es recomana a les famílies que es tingui en compte el calendari acadèmic que afecta els estudiants abans de programar viatges o activitats familiars que comportin absències.