Català

           Professorat Curs 2019/2020
   • Sergi Casas i Lujan
   • Raül Grau i Torra
   • Anna Montesinos i Busquets
   • Laia Navas i Santamaria

Des de fa molts anys, el seminari de català  ha considerat primordial el treball de les dimensions de comunicació oral , expressió  escrita , comprensió lectora i  literària.

En aquesta línia, són habituals les  activitats que tenen per objectiu millorar les competències pròpies d´aquestes dimensions. Per exemple, a cada curs de l´ESO, proposem la lectura de sis obres per curs, que acostumen a ser clàssiques en els darrers cursos.

A 4t d’ESO es fa un treball intensiu de la dimensió literària i, a batxillerat, s´ofereix la possibilitat de cursar, a més de la literatura universal,  tant la literatura catalana com la castellana.

Per complementar l´assoliment del gust per la lectura i la literatura, organitzem cada any les corresponents sortides al teatre. Enguany hem anat a veure La plaça del diamant des de la matèria de literatura catalana i La importància de ser Frank  des de la de literatura universal ,ambdues al  teatre Poliorama.

Amb aquest mateix objectiu, ja fa alguns anys que en Guillem Gavaldà, exalumne de l´institut i  reconegut  poeta, realitza tallers amb els nostres alumnes de literatura.

 

 

 

 

 

 

Tota aquesta activitat literària culmina d´alguna manera a la nostra “festa major”, la Diada de Sant Jordi, en què s´organitzen concursos literaris i lingüístics, recitals de poesia, representacions teatrals, actuacions musicals, etc.