Visual i plàstica

Professorat curs 2021-22
   • David Gazquez
   • Javi Luengo

 

El nostre departament s’encarrega de dues assignatures essencialment visuals: la que sovint anomenem Dibuix artístic i l’assignatura de Dibuix Tècnic. Ambdues assignatures són igualment importants i entre elles es complementen.

 • Una s’encarrega de donar sentit, entendre i produir missatges visuals a través d’imatges plàstiques.
 • L’altra s’encarrega de donar als alumnes les eines suficients per explicar objectivament com són les formes que la natura i l’home creen, i produir-ne de pròpies

 

INTERPRETACIÓ d’un retrat de PERE CALDERS:

➡  Projecte de color: Interpretació d’un retrat de Pere Calders, realitzat per alumnes de 2n i 3r d’ESO durant el curs 2015-16. Observeu… en total 1080 pixels!

Interpretació (vídeo) d’un retrat de Pere Calders

 

Visual i Plàstica. El món màgic de les imatges

Tots sabem que una imatge, un dibuix, una fotografia, una pel·lícula, un còmic… poden expressar, comunicar i donar a conèixer tot un món de sensacions, de sentiments i d’informacions.

En l’actualitat ens comuniquem sovint amb imatges. Ens arriba molta informació visual, difícil d’assimilar i d’entendre de forma ràpida i a cop d’ull.

Es fa necessari aprendre a mirar, a analitzar tot allò que copsem, per després reflexionar. L’alumne ha d’aprendre els fonaments d’aquest llenguatge de comunicació, per analitzar els missatges visuals que els arriben, plens de codis i normes, per després poder-los utilitzar en la creació de discursos visuals propis. És per això que pensem que l’alumne:

    • Ha d’aprendre fent, a vegades, per descobriment.
    • Ha de viure sempre que sigui possible el procés creatiu.
    • Ha d’aprendre a aprendre en cada fet.
    • Ha de ser capaç de seguir tots els passos que requereix la creació, encara que sigui a nivell escolar.
    • Aquest aprenentatge s’ha de fer a partir d’exercicis molt pautats i acotats, on es posin en pràctica els conceptes i elements fonamentals d’aquest llenguatge tan particular.
MOSTRA D’EXERCICIS
2n d’ESO Collage: autorretrats 2n d’ESO Dibuix: L’encaix 2n d’ESO LLibre d’artista Optativa 4t d’ESO Disseny
2n d’ESO. Quadern de viatge. Projecte Color. 2ns i 3rs d’ESO 3r ESO. Color: Valor i saturació