Ciències Socials

PROFESSORAT CURS 2019 / 2020
   • Manuela DOMÍNGUEZ RUIZ
   • Eva ORRI TERRADO
   • Aurora TRIGO CATALINA
   • Eduard VIVES TORO
ESO

Les ciències socials durant l’ESO pretenen proporcionar a l’alumnat aquelles capacitats que els permetin resoldre problemes a partir de l’aplicació dels coneixements científics que proporcionen la geografia, la història, l’economia i l’art.

 • Ciències Socials – 1r d’ESO

Les Ciències Socials de primer d’ESO s’imparteixen tres hores setmanals al llarg del curs. S’aborden aspectes físics de la geografia, així com la Prehistòria i la Història i l’Art antics.

 • Ciències Socials – 2n d’ESO

Les Ciències Socials de segon d’ESO s’imparteixen tres hores setmanals al llarg del curs. S’aborden aspectes demogràfics de la Geografia, així com la Història i l’Art de l’Edat Mitjana

 • Ciències Socials – 3r d’ESO

Les Ciències Socials de tercer d’ESO s’imparteixen tres hores setmanals al llarg del curs. S’aborden aspectes econòmics de la Geografia, així com la Història i l’Art de l’Edat Moderna.

 • Ciències Socials – 4rt d’ESO

Les Ciències Socials de quart d’ESO s’imparteixen tres hores setmanals al llarg del curs. S’aborden aspectes de la Història Contemporània d’Espanya, del món així com aspectes artístics d’aquests períodes.