Certificacions / Impresos

Informació tràmits administratius

Tots els tràmits administratius es faran dins l’horari d’atenció al públic.

Podeu fer les peticions de certificats de notes, certificats d’escolarització i altres documents, de forma presencial omplint la sol·licitud corresponent (trobareu les sol·licituds en l’apartat impresos).  . També podeu omplir la sol·licitud i enviar-la adjunta per correu electrònic a l’adreça a8043504@xtec.cat. Cal adjuntar una còpia del DNI escanejada juntament amb la sol·licitud corresponent.

El temps de tramitació per aquests tipus de documents serà de dos a quatre dies aproximadament.

Per obtenir informació detallada sobre documentacions requerides, requisits, matrícula, convalidacions… heu d’adreçar-vos telefònicament a secretaria.

NOTA:

No es lliuraran les certificacions sol·licitades si no es porten els documents requerits. Tanmateix, només es lliurarà la documentació demanada a la persona interessada, o a la persona degudament autoritzada per escrit.

                          Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9,00 a14,00h

Impresos