PAU / Selectivitat

PAU 2020

El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma a causa del COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats

Procés de la prematrícula i de la matrícula definitiva
Dates:
Convocatòria de juny
Formalització de la prematrícula  al portal accesnet del 18 de febrer al 2 de març
Matrícula definitiva al portal accesnet del 15 de maig al 15 de juny
Matrícula Prova Aptitud Personal (accés als graus en Educ. Infantil i Educ. Primària) del 18 de febrer al 2 de març
Convocatòria de setembre
Matrícula PAU del 14 al 23 de juliol
Matricula PAP del 26 de juny a l’1 de juliol
DOCUMENTACIÓ
INFORMACIÓ TRIBUNAL PAU 2020

TRIBUNAL 3 02 302    AULARI CENTRAL    CAMPUS UAB BELLATERRA EDIFICI J