Ciències

      PROFESSORAT CURS 2019 / 2020
  • Mª Teresa Pla-Giribert Enrich  (Biologia i Geologia)
  • Francesc Mir Villas (Física i Química)
  • Raquel Gozalbo Museros (Física i Química)
  • Montserrat Oliveras Arcusa (Física i Química)
  • Gemma Artés Rius (Biologia I Geologia)
  • Héctor Mahiques Oltra (Biologia i Geologia)

Les matèries que imparteix el nostre departament són les Ciències Naturals (Biologia i Geologia)  de 1r, 3r i 4rt , la Física i Química de 2n, 3r i 4rt d’ESO. A Batxillerat ofertem la Biologia, la Química, la Física i les Ciències de la Terra i Medi ambient, tant a 1r com a 2n. També impartim les Ciències del mon contemporani, matèria comú a 1r de batxillerat, i l’optativa:  Ecologia i medi ambient, a 3r d’ESO.

Es tracta de matèries experimentals amb un component pràctic que sovint implica fer sortides de camp o anar al laboratori.

 ➡ A l’ESO, les assignatures estan enfocades des d’un punt de vista competencial, més aplicat,  afavorint la creativitat i el treball cooperatiu.

 ➡ En aquesta línia, en algunes matèries, la docència es complementa amb la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ). L’alumnat ha d’extreure informació sobre temes de ciència a partir de jocs especialitzats con són el Cytosis o el Periòdic. D’altra banda, l’alumnat ha de crear els seus propis jocs, basats en títols ja existents o originals seus, amb l’objectiu de repassar les competències treballades.

 ➡ Al batxillerat, modalitat Ciències-Tecnologia, les assignatures són d’ampliació de continguts. Es pretén que l’alumne adquireixi els coneixements i les habilitats bàsiques per a entrar a la Universitat o a CFS.

Ciència al dia

El fet d’estar al Campus de la UAB ens facilita molt el poder participar en les diferents activitats i tallers organitzats per l’ICE o els Departaments de la UAB. Així participem en els tallers de Física i Química del REVIR o els de Química interactiva de la Facultat de Química, en  un taller de fecundació “in vitro” a la Facultat de Veterinària,  visitem el CRESA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) i el CRAG (Centre de Regulació Agrogenèomica) , participem en l’Stemday a Medicina, participem en la Geogimkana a Geologia, …

 

Durant el 1r i 2n trimestre organitzem els “Matins de Ciència”xerrades i tallers relacionats amb temes científics d’actualitat realitzats per experts.