Matrícula ESO

ESO Curs 2021-2022

Matriculació ESO (matrícula ordinària)
Dates:
1r d’ESO

De 2n a 4t d’ESO

Del 14 al 18 de juny

Del 28 de juny al 2 de juliol

DOCUMENTACIÓ
INFORMACIÓ TRANSPORT
 LLIBRES DE TEXT