Projecte Home

Aquest projecte va adreçat als alumnes de 1r d’ESO , a les famílies i al professorat.

El taller es diu “joc de claus” i és un programa de prevenció escolar i familiar en l’àmbit de les addiccions.

Aquests tallers es faran al segon trimestre pels alumnes en hora de tutoria i a la tarda en sessions de dues hores pel professorat del centre per una banda i de l’altra per les famílies interessades.