Direcció/Coordinacions

  Direcció 2020-2021

Directora:
Núria Cardona Arnau
Coordinadora pedagògica:
Núria Casat Martínez
Cap d’estudis
Anna Montesinos Busquets
Secretari
Francisco Lazo Montero
Les seves funcions són:

  • Directora: és la impulsora i la responsable última de totes les activitats que es realitzen al centre.
  • Coordinadora pedagògica: coordina les qüestions relatives al currículum i les adequacions referents a l’alumnat.
  • Cap d’estudis: s’ocupa de la programació i seguiment de les activitats docents del centre.
  • Secretari: és el responsable de tota la documentació acadèmica i de la gestió econòmica del centre.

  Coordinacions 2020-2021

Coordinador d’Informàtica:   Eduard Vives  Coordinació Festes:   David Toribio
Coordinador Extraescolars:   Miquel Cabeza
Coordinador Riscos laborals:   Emilio Setién Orientadora:   M José Cabello
Coordinació 1r i 2n ESO:   Núria Casat Representant de l’EAP de Cerdanyola:   Fibici Martín
Coordinació 3r i 4rt ESO:   Gemma Artès Mestra d’audició i llenguatge (MALL):   Montse Valverde / Marta Aguado
BAT/Treball de recerca:   Santiago López Logopeda CREDAV:    Isabel Piña