Preinscripció Batxillerat

Batxillerat  Curs 2020-2021

Procés de la preinscripció (calendari provisional):
Dates:
Presentació sol·licituds ELECTRÒNICA o en SUPORT INFORMÀTIC Primera quinzena de maig
Publicació de les llistes amb el barem provisional
Reclamacions a les llistes del barem
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Sorteig número per al desempat
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera
Període de matrícula ordinària
Període de matriculació extraordinària  (pendents d’exàmens de setembre)
Documentació
 Aquí teniu tota la informació del procés a seguir :