Preinscripció Batxillerat

La preinscripció escolar per a Batxillerat serà entre el 27 de maig i el 3 de juny

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385690

Batxillerat  Curs 2020-2021

Calendari subjecte a modificacions en virtut de la publicació del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma

Procés de la preinscripció:

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones. En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar recollint les mesures concretes que cal aplicar.

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport electrònic (requereix identificació digital)  o en suport informàtic.

Aquells alumnes que facin sol·licitud electrònica però que hagin d’acreditar algun criteri de prioritat do-cumentalment, ho poden fer enviant un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. En aquests casos el centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la documentació.

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport infor-màtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la sol·licitud i la documentació en paper al centre (presencialment), i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documen-tació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Per aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica per a la presentació de la sol·licitud,  el Departament d’Educació ha activat una aplicació per a poder concertar una cita prèvia, que està disponible  seguint aquest link, i així poder realitzar-la, excepcionalment, de forma presencial.

Us atendrem qualsevol consulta que tingueu a l’adreça de correu del centre a8043504@xtec.cat i al telèfon 625841591.

Oferta inicial de places escolars Consulteu aquest mapa escolar
Presentació sol·licituds ELECTRÒNICA o en SUPORT INFORMÀTIC Del 27 de maig al 3 de juny
Presentació sol·licituds de forma presencial (amb cita previa seguint aquest link), de 9.00 a a 12.00 h Del 2 al 3 de juny
Presentació de documentació Fins el 4 de juny
Publicació de les llistes amb el barem provisional a la web de l’institut, seguint aquest link 15 de juny
Reclamacions a les llistes del barem del 16 al 18 de juny
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions a la web de l’institut, seguint aquest link 22 de juny
Sorteig número per al desempat 23 de juny

9.850

Publicació de llistes ordenades definitives a la web de l’institut, seguint aquest link 26 de juny
Oferta final de places escolars 7 de juliol
Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera a la web de l’institut

LLISTA D’ADMESOS, seguint el següent link

 

7 de juliol
Període de matrícula ordinària Del 8 al 14 de juliol
Període de matriculació extraordinària  (pendents d’examens de setembre) Del 7 al 10 de setembre
Documentació
 Aquí teniu tota la informació del procés a seguir :