Ampa

L’AMPA és l’entitat sense afany de lucre que agrupa voluntàriament els pares i mares de l’INS Pere Calders que ho desitgen. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Podeu fer qualsevol aportació que cregueu convenient mitjançant el correu de l’AMPA .

  ➡   correu AMPA

QUI FORMA PART DE LA JUNTA? PER A QUÈ SERVEIX?

La Junta regeix, administra i representa l’associació, i està formada per la presidenta, la secretària, la tresorera, la representant al consell escolar i els vocals.

Aquests càrrecs són exercits voluntàriament per persones diferents.

A la taula següent podeu veure els membres que la formen actualment i el seu càrrec.

Presidenta Mercè Argemí
Secretària Montse Caballero
Representant  Consell Escolar Teresa Amador Teruel
Tresorera Elena Solano
Vocals: Mercè Argemí Relat, Luïsa Baqueiro Andrade, Cristina Buscarons Cortadellas, Verónica Pacherres Aponte, Laura Martínez Martínez, Lorena Bogónez Franco, Sònia Hernández.
  • Informació:   Les reunions de Junta d’Ampa es celebraran cada segon dimecres de mes a l’Ateneu de Cerdanyola , a les 19.00h.
  • És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’institut sobre temes educatius d’abast més general.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al Consell Escolar.
  • Fa el seguiment de qüestions com les subvencions, el descompte i/o socialització dels llibres.
  • Coordina les activitats esportives extraescolars com el bàsquet.
  • Col·labora en diferents iniciatives organitzades pels estudiants: fi de curs dels alumnes de batxillerat.
  • Diada de Sant Jordi.
NOTÍCIES…
  • Tallers sobre Educació Emocional a l’Institut Pere Calders. Des del curs 2015-16, a  les sessions de tutoria, es porten  a terme els tallers sobre Educació Emocional que l’AMPA va organitzant pels alumnes d’ESO i Batxillerat de l’institut.

➡   Educació Emocional al Pere Calders