INFORMACIÓ per a la comunitat educativa respecte al PLA de REOBERTURA en FASE 2

A tota la comunitat educativa del centre,

Des del Departament d’Ensenyament s’ha aprovat un PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN LA FASE 2 DE DESESCALADA en la finalització d’aquest curs.

Us expliquem els trets més rellevants que tenen a veure amb la nostra reobertura:

 

Què farem a l’institut?

 1. L’atenció educativa i avaluació NO requerirà la presencialitat de l’alumnat al centre, com fins ara.

 2.  Al centre es donarà suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat i 2n de FP).

 3. També al centre es farà acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.

 

El nostre centre es troba en territori que entra a la fase 2 el proper dilluns 8 de juny i per això ja anem preparant l’obertura. El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.

Quines activitats es portaran a terme a l’Institut?

a. Acció educativa presencial per l’alumnat de 2n de Batxillerat que s’ha de presentar a les PAU per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. Aquesta activitat educativa es farà respectant al màxim les indicacions de del Departament de Sanitat i sempre en grups de 15 alumnes com a màxim i amb un horari especial.

 

b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial). Aquesta orientació personalitzada per a cada alumne/a es farà online i/o telefònicament, s’atendran al centre única i exclusivament els casos excepcionals que ho requereixin i amb cita prèvia.

 

c. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat de qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura molt excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.

 

 Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

 

Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

 • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

L’alumnat que hagi d’assistir al centre haurà de presentar al centre educatiu una declaració responsable, d’acord al model que serà facilitat, per la qual compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Gràcies per estar atents i col·laborar, tal i com els moments ho requereixen.Continueu cuidant-vos, us anirem informant durant els propers dies.

 

La direcció

Romà Revelles i Clotet
Director

Col·laborem amb la Creu Roja i el Rebost de Terrassa

La pandèmia ens ha impedit seguir amb el normal desenvolupament del servei de restaurant que oferim al nostre menjador pedagògic ubicat a la Torre Mossèn Homs. No obstant, davant de la difícil situació que moltes famílies de la nostra ciutat pateixen, hem cregut oportú i necessari fer arribar els aliments i productes que tenim a les neveres i rebost de l’escola a les entitats sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments. Així doncs, hem fet donació del nostre proveïment a la Creu Roja, organització amb la que el nostre institut ja col·labora habitualment, i al Rebost de Terrassa. Desitgem que el nostre granet de solidaritat hagi servit per aportar una mica  de benestar en aquests dies tan difícils per a molts.

 

Ens han premiat a la 1era mostra ImpulsFP!

 

Durant els dies 12, 13 i 14 de maig s’ha celebrat la primera mostra Impulsfp en format virtual, un esdeveniment que ha aplegat alumnes d’arreu de Catalunya i que premia la capacitat d’innovació de la formació professional.

En aquesta edició, el projecte de l’alumna de Direcció de Serveis en Restauració Esther Pi Magan ha aconseguit el primer premi en la categoria de Millor idea. Aquest projecte, anomenat Territori, ja va ser premiat a la darrera edició de la Nit dels Nous Professionals i ha estat tutoritzat pels professors Carlos Torras i Mònica Berrocal. Enhorabona, Esther!

COMUNICAT a les famílies de 2n d’ESO sobre les COLÒNIES

Benvolgudes famílies,

En primer lloc desitgem que estigueu tots bé.

Informar-vos que les colònies de 2n ESO que estaven previstes per aquest curs han estat suspeses per la situació generada pel COVID-19. Estem fent tots els tràmits possibles per tal de poder recuperar la paga i senyal que vam realitzar a la casa de colònies.

De moment hem aconseguit aparaular que ens retornin un 75% d’aquesta paga i senyal, tot i que encara no l’hem rebut. Seguim insistint per recuperar el 100%. Tenim com a recolzament a Serveis Jurídics del Vallès Occidental. Abans que finalitzi el curs us informarem sobre com realitzarem la devolució.

Cuideu-vos molt.

A Hoteleria fem concurs de truites!

El departament d’hoteleria organitza, un any més, el ja tradicional concurs de truites, tot i que aquest curs el format serà virtual. Tots els alumnes de 1er de cuina i Direcció de Cuina a més dels 1ers i 2ons d’EPA hi sou convidats, animeu-vos a participar!

Us deixem aquí les bases del concurs i aquí un vídeo-tutorial.

En marxa la fira Terrassa tria futur

L’Ajuntament de Terrassa organitza la primera Fira Terrassa Tria Futur en format virtual durant els dies 7,8 i 9 de maig. Aquesta fira mostrarà l’oferta educativa de la ciutat a través de la web triafutur.terrassa.cat, des d’on es podrà accedir a diverses activitats com xerrades, càpsules informatives, estands, exhibicions i sessions d’orientació personalitzada per a tot aquell que necessiti orientar el seu futur formatiu i professional. Podeu visualitzar aquí el vídeo de presentació dels cicles formatius que el nostre centre ha fet per a l’ocasió.