L’institut

L’Institut Cavall Bernat s’ubica a la localitat terrassenca del Vallès Occidental ,al barri de Sant Llorenç.El barri de Sant Llorenç, doncs, es va iniciar  envers l’any 1957. La població inicial van ser immigrants procedents,  de diverses zones de Catalunya i Espanya ,sobretot Andalusia i Extremadura. A hores d’ara, la població està composta per famílies de diferents nivells socioeconòmics, amb predomini de nivells baix i molt baix.  A hores d’ara, els pisos (molt petits, 50 o 60 m2) són ocupats per famílies nouvingudes a la ciutat procedents del Marroc i d’alguns països de Sud-amèrica. De mica en mica, van arribant també població de Romania i Ucraïna. Des de fa molts, anys la llengua vehicular del barri és el castellà.

L’Institut Cavall Bernat començà el seu camí com a centre d’Educació Secundària el curs 1994-95. Va engegar amb dos grups de 25 alumnes de 1r d’ESO, i dos de 3r d’ESO de 20 alumnes. La funció del centre (com tants d’altres que es van obrir en aquell moment d’implantació de la reforma educativa de la LOGSE) era merament experimental i només volia donar resposta provisional mentre la LOGSE s’implantava definitivament a tota la ciutat.