La història de la Torre

L’edifici en el que s’ubica el nostre restaurant és una masia coneguda com a Torre Mossèn Homs. Cal dir dir que el significat de la paraula Mossèn, que forma part del nom de la torre, no es refereix a un capellà, com entenem avui en dia. Mossèn era un títol que s’aplicava a persones que ocupaven terres o tenien títols o càrrecs importants. Un d’ells era el senyor Jaume Doms, un dels propietaris del Mas i les terres al segle XVI, d’aquí en deriva el nom actual de la Torre.

L’origen, però, és força anterior ja que, probablement, hi hagué una primera construcció ja des del segle X, quan les terres es tornaren a repoblar després de l’època d’inestabilitat produïda per les lluites pel domini del territori entre cristians i musulmans.  Les restes d’aquesta primera construcció es poden observar encara avui, ja que formen part de l’interior de la masia. Era una torre de guaita més que una vivenda, probablement les construccions per als habitants i bestiar eren de materials peribles i per això no ens han arribat les seves restes.

La propietat va anar ampliant els espais i modificant-ne l’estructura al llarg dels segles en funció de les necessitats de cada moment. És possible que primer es dediquessin al conreu de la vinya i que, a causa de la fil·loxera, al segle XIX dediquessin part de l’activitat a la producció d’oli. Així mateix, encara que ens ha arribat amb el nom de la família Doms, el canvi de propietat ha sigut força habitual, normalment els propietaris no vivien a la masia, eren gent adinerada de Barcelona que deixava la gestió de la finca en mans dels masovers.

Fins al segle XIX va fer les funcions de masia agrícola però, finalment, al 1941 la propietària va cedir-la a una fundació de monges que la va utilitzar com a hospital i residència per a dones pobres.

A l’any 1971 passà a ser propietat de l’ajuntament de Terrassa i a destinar-se com a obra social.  Entre 1988 i 1992 serví de lloc de pràctiques per l’escola taller que rehabilità l’edifici.

Des de el 1992, trobem a la torre, el restaurant escola Torre Mossèn Homs, que desenvolupa programes de formació professional de cuina i de serveis de hostaleria.