L’institut Cavall Bernat imparteix els cicles formatius de Grau Mitjà:

CFGM Cuina i Gastronomia

CFGM Serveis en Restauració

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

       rueda2