NOVETAT CURS 18-19

Per al proper curs, aquest títol s’ofereix conjuntament amb el de Guia, assistència i informació turístiques en el format 2×3 (dues titulacions en tres cursos).

Consulteu l’apartat Guies turístics + Agències i Gestió d’Esdeveniments per a més informació.

TITULACIÓ

Grau: Superior

Titulació: Tècnic/a superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

 

La competència general d’aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes de màrqueting i assegurant la satisfacció dels clients.

Accés al cicle:

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

De què treballaràs?

 • Organitzador/a d’esdeveniments professionals, culturals i/o socials
 • Agent de Viatges
 • Comercial de proveïdors turístics
 • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments
 • Assessor/a de viatges
 • Travel manager

On treballaràs?

 • Empreses d’organització d’esdeveniments
 • Agències de viatges minoristes i majoristes
 • Empreses proveïdores de serveis turístics: caompanyies aèries, de lloguer de vehicles, hotels…
 • Hotels
 • Fires