Aquest títol s’ofereix conjuntament amb el de Guia, assistència i informació turístiques en el format 2×3 (dues titulacions en tres cursos).

 

TITULACIÓ

Grau: Superior

Titulació: Tècnic/a superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

La competència general d’aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes de màrqueting i assegurant la satisfacció dels clients.

Accés al cicle:

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

Què estudiaràs?

 • Estructura del mercat turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Venda de serveis turístics-AMADEUS
 • Protocol i relacions públiques.
 • Recursos turístics.
 • Gestió de productes turístics.
 • Direcció d’entitats d’intermediació turística.
 • Màrqueting turístic.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Enoturisme
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments.
 • Formació en centres de treball.

De què treballaràs?

 • Organitzador/a d’esdeveniments professionals, culturals i/o socials
 • Agent de Viatges
 • Comercial de proveïdors turístics
 • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments
 • Assessor/a de viatges
 • Travel manager

On treballaràs?

 • Empreses d’organització d’esdeveniments
 • Agències de viatges minoristes i majoristes
 • Empreses proveïdores de serveis turístics: caompanyies aèries, de lloguer de vehicles, hotels…
 • Hotels
 • Fires

I si et vols seguir formant, a quins estudis accediràs?

 • A un altre cicle formatiu de grau superior.
 • A un estudi universitari de grau (amb convalidació de crèdits ECTS).

A l’escola oferim una varietat de cicles tant de grau mitjà com superior per complementar la teva formació. Consulta’ls!

PLA D’ESTUDIS

Al nostre centre podreu cursar els dos cicles formatius de grau superior de Turisme en la modalitat 3×2 (2 títols en 3 cursos). L’itinerari curricular s’inicia amb un primer curs amb les matèries comunes als dos cicles més uns segons i tercers cursos d’especialització.

Aquest cicle s’ofereix en les modalitats FCT (350 hores de pràctiques en empresa) i Dual (900 hores de pràctiques remunerades en empresa)

HORARIS 

L’horari marc és de dilluns a divendres de 15.00 a 21.20 hores. Ocasionalment es poden fer activitats i/o visites formatives fora d’aquest horari.