El restaurant-escola

El restaurant de la Torre Mossèn Homs, amb una capacitat de fins a 30 comensals, està obert al públic de dimarts a divendres al migdia i, també, divendres nit. Així mateix, el nostre establiment ofereix diverses sales privades per a reunions i banquets.

Els horaris d’obertura són:

De dimarts a divendres migdia  de 13.15 a 15.00 hores

Divendres nit  de 21.00 a 21.45 hores

Els preus dels menús són:

Dimarts i divendres migdia 11 euros

Dimecres i dijous migdia 16 euros

Divendres nit 20 euros

Tots els preus amb IVA inclòs

Telèfon de reserves: 937 862 525

Les elaboracions i el servei són duts a terme pel nostre alumnat amb la supervisió de l’equip de professors especialistes.

Els grups que desenvolupen tasques a la cuina i a la sala són:

Alumnat de 1er i 2on del GM de Cuina i Restauració

Alumnat de 1er i 2on del GS de Direcció de Cuina

Alumnat de 1er i 2on del GM de Serveis en Restauració

Alumnat de 1er i 2on del GS de Direcció en Serveis de Restauració

Alumnat de 1er i 2 del GM en Elaboració de Productes Alimentaris