NOVETAT CURS 20-21!

TITULACIÓ

Grau: Mitjà

Titulació: Tècnic/a en Forneria, pastisseria i confiteria

Durada: 2000 hores (2 cursos)

Accés al cicle:

 • Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent).
 •  Amb el títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 •  Superant les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 •  Superant el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 •  Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) de qualsevol especialitat.
 •  Amb el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 •  Havent cursat 1r i 2n de BUP (màxim 2 matèries pendents entre tots dos cursos).
 •  Amb el títol de batxillerat superior, tècnic o laboral (Pla de 1953 o 1957).
 •  Amb el títol d’oficialia industrial (anterior a 1975).
 •  Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

Què estudiaràs?

 • Elaboracions en forneria-brioixeria.
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
 • Elaboracions de confiteria i altres especialitats.
 • Postres en restauració.
 • Productes d’obrador.
 • Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria.
 • Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.

De què treballaràs?

La formació teòrica i pràctica et permetrà treballar de:

 • Forner/a.
 • Elaborador/a de brioixeria.
 • Elaborador/a de masses i bases de pizza.
 • Pastisser/a.
 • Elaborador/a i decorador/a de pastissos.
 • Confiter/a.
 • Reboster/a.
 • Torronaire.
 • Elaborador/a de caramels i dolços.

On treballaràs?

 • Fleques.
 • Pastisseries.
 • Indústries alimentàries relacionades.

I si et vols seguir formant, a quins estudis accediràs?

 • A un altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • A un cicle de grau superior.

A l’escola oferim una varietat de cicles tant de grau mitjà com superior per complementar la teva formació. Consulta’ls!