TITULACIÓ

Grau: Mitjà

Titulació: Tècnic/a en Serveis en restauració

Durada: 2000 hores (2 cursos)

Accés al cicle:

 • Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent).
 •  Amb el títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 •  Superant les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 •  Superant el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 •  Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) de qualsevol especialitat.
 •  Amb el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 •  Havent cursat 1r i 2n de BUP (màxim 2 matèries pendents entre tots dos cursos).
 •  Amb el títol de batxillerat superior, tècnic o laboral (Pla de 1953 o 1957).
 •  Amb el títol d’oficialia industrial (anterior a 1975).
 •  Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

Què estudiaràs?

 • Ofertes gastronòmiques.
 • Operacions bàsiques al bar cafeteria.
 • Operacions bàsiques al restaurant.
 • Serveis al bar cafeteria.
 • Serveis al restaurant i esdeveniments especials.
 • Tècniques de comunicació en la restauració.
 • El vi i el seu servei.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.

De què treballaràs?

 • Cambrer/a de bar i cafeteria o restaurant.
 • Empleat/ada d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.
 • Bàrman.
 • Sommelier.
 • Auxiliar de serveis en mitjans de transport

On treballaràs?

 • Restaurants
 • Bars i cafeteries
 • Empreses de menjars preparats
 • Empreses de càtering

I si et vols seguir formant, a quins estudis accediràs?

 • A un altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • A un cicle de grau superior.

A l’escola oferim una varietat de cicles tant de grau mitjà com superior per complementar la teva formació. Consulta’ls!