Aquest títol s’ofereix conjuntament amb el d’Agències de viatges i Gestió d’esdeveniments en el format 3×2 (dues titulacions en tres cursos).

TITULACIÓ

Grau: Superior

Titulació: Tècnic/a superior en Guia, assistència i informació turístiques

Durada: 2000 hores (2 cursos)

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions  turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en els mateixos, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

Accés al cicle:

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

Què estudiaràs?

 • Estructura del mercat turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Serveis d’informació turística.
 • Protocol i relacions públiques.
 • Recursos turístics.
 • Màrqueting turístic.
 • Processos de guia i assistència turística.
 • Disseny de productes turístics.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Enoturisme.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de guia, informació i assistències turístiques.
 • Formació en centres de treball.

De què treballaràs?

 • Guia turístic/a
 • Informador/a turística
 • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments
 • Promotor/a turística
 • Dinamitzador/a de nuclis i destinacions turístiques
 • Guia enoturístic/a

On treballaràs?

 • Entitats d’informació i promoció turística
 • Oficines de turisme
 • Cellers
 • Agències de viatges
 • Empreses de guiatges turístics
 • Empreses d’activitats turístiques i de lleure
 • Empreses d’organització d’esdeveniments

I si et vols seguir formant, a quins estudis accediràs?

 • A un altre cicle formatiu de grau superior.
 • A un estudi universitari de grau (amb convalidació de crèdits ECTS).

A l’escola oferim una varietat de cicles tant de grau mitjà com superior per complementar la teva formació. Consulta’ls!

PLA D’ESTUDIS

Al nostre centre podreu cursar els dos cicles formatius de grau superior de Turisme en la modalitat 3×2 (2 títols en 3 cursos). L’itinerari curricular s’inicia amb un primer curs amb les matèries comunes als dos cicles més uns segons i tercers cursos d’especialització.

Aquest cicle s’ofereix en les modalitats FCT (350 hores de pràctiques en empresa) i Dual (900 hores de pràctiques remunerades en empresa)

HORARIS 

L’horari marc és de dilluns a divendres de 15.00 a 21.20 hores. Ocasionalment es poden fer activitats i/o visites formatives fora d’aquest horari.