Aquest títol s’ofereix conjuntament amb el d’Agències de viatges i Gestió d’esdeveniments en el format 3×2 (dues titulacions en tres cursos).

TITULACIÓ

Grau: Superior

Titulació: Tècnic/a superior en Guia, assistència i informació turístiques

Durada: 2000 hores (2 cursos)

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions  turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en els mateixos, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

Accés al cicle:

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

De què treballaràs?

 • Guia turístic/a
 • Informador/a turística
 • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments
 • Promotor/a turística
 • Dinamitzador/a de nuclis i destinacions turístiques
 • Guia enoturístic/a

On treballaràs?

 • Entitats d’informació i promoció turística
 • Oficines de turisme
 • Cellers
 • Agències de viatges
 • Empreses de guiatges turístics
 • Empreses d’activitats turístiques i de lleure
 • Empreses d’organització d’esdeveniments

PLA D’ESTUDIS

Al nostre centre podreu cursar els dos cicles formatius de grau superior de Turisme en la modalitat 3×2 (2 títols en 3 cursos). L’itinerari curricular s’inicia amb un primer curs amb les matèries comunes als dos cicles més uns segons i tercers cursos d’especialització.

Aquest cicle s’ofereix en les modalitats FCT (350 hores de pràctiques en empresa) i Dual (900 hores de pràctiques remunerades en empresa)

HORARIS 

L’horari marc és de dilluns a divendres de 15.00 a 21.20 hores. Ocasionalment es poden fer activitats i/o visites formatives fora d’aquest horari.