L’institut ofereix el PFI (Programes de formació i inserció) d’auxiliar d’hostaleria. Els PFI són el primer nivell de formació dins la formació professional i s’adrecen a joves entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria.

Podeu trobar més informació a: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/pfi/

Llistat definitiu d’alumnes preinscrits al centre per al curs 21-22

Llistat de l’alumnat que ha obtingut plaça al PTT

Llistat de l’alumnat preinscrit a qui se li ha assignat una plaça