TITULACIÓ

Grau: Superior

Titulació: Tècnic/a superior en Direcció de cuina

Durada: 2000 hores (2 cursos)

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei a la cuina, determinar ofertes i recursos, controlar les activitats pròpies de l’aprovisionament, la producció i el servei, complir els objectius econòmics, seguir els protocols de qualitat establerts i actuar segons les normes d’higiene, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Accés al cicle:

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

Què estudiaràs?

 • Control de proveïment de matèries primeres.
 • Processos de preelaboració i conservació a la cuina.
 • Elaboracions de pastisseria i rebosteria a la cuina.
 • Processos d’elaboració culinària.
 • Gestió de la producció a la cuina.
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries.
 • Gastronomia i nutrició.
 • Gestió administrativa i comercial en la restauració.
 • Recursos humans i direcció d’equips en la restauració.
 • Anglès.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de direcció de cuina.
 • Formació en centres de treball.

De què treballaràs?

 • Director/a d’aliments i begudes
 • Cap de cuina
 • Director/a de cuina
 • Cap de producció en cuina
 • Segon/a cap de cuina
 • Cap d’operacions de càtering
 • Cap de partida
 • Cuiner/a
 • Encarregat/da de l’economat i el celler

On treballaràs?

 • Restaurants
 • Bars i cafeteries
 • Empreses de menjars preparats
 • Empreses de càtering
 • Indústries agroalimentàries

I si et vols seguir formant, a quins estudis accediràs?

 • A un altre cicle formatiu de grau superior.
 • A un estudi universitari de grau (amb convalidació de crèdits ECTS).

A l’escola oferim una varietat de cicles tant de grau mitjà com superior per complementar la teva formació. Consulta’ls!