TITULACIÓ

Grau: Superior

Titulació: Tècnic/a superior en Direcció de serveis en restauració

Durada: 2000 hores (2 cursos)

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Accés al cicle:

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

Què estudiaràs?

 • Control de proveïment de matèries primeres.
 • Processos de servei en bar-cafeteria.
 • Processos de servei en restaurant.
 • Sommelieria.
 • Planificació de serveis i esdeveniments en la restauració.
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària.
 • Gastronomia i nutrició.
 • Gestió administrativa i comercial en la restauració.
 • Recursos humans i direcció d’equips en la restauració.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de direcció de serveis de restauració.
 • Formació en centres de treball.

De què treballaràs?

 • Director/a d’aliments i begudes
 • Director/a de restauració
 • Cap d’aprovisionament
 • Cap de protocol
 • Gestor del seguiment de la prevenció de riscos laborals
 • Sommelier
 • Maître

On treballaràs?

 • Restaurants
 • Bars i cafeteries
 • Empreses de restauració
 • Empreses de càtering
 • Indústries de distribució alimentària

I si et vols seguir formant, a quins estudis accediràs?

 • A un altre cicle formatiu de grau superior.
 • A un estudi universitari de grau (amb convalidació de crèdits ECTS).

A l’escola oferim una varietat de cicles tant de grau mitjà com superior per complementar la teva formació. Consulta’ls!