TITULACIÓ

Grau: Superior

Titulació: Tècnic/a superior en Direcció de serveis en restauració

Durada: 2000 hores (2 cursos)

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Accés al cicle:

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

De què treballaràs?

 • Director/a d’aliments i begudes
 • Director/a de restauració
 • Cap d’aprovisionament
 • Cap de protocol
 • Gestor del seguiment de la prevenció de riscos laborals
 • Sommelier
 • Maître

On treballaràs?

 • Restaurants
 • Bars i cafeteries
 • Empreses de restauració
 • Empreses de càtering
 • Indústries de distribució alimentària