Estada d’immersió lingüística en llengua anglesa per als alumnes de tercer

El nostre Institut ha obtingut  llum verda per a un programa d’immersió en llengua anglesa en un alberg de la Generalitat de Catalunya. És un programa del Ministerio de E ducación (MEC) amb ccoperació del Departament d’Educació i de l’Agència Catalana de la Joventut. Compta amb ajuda de la Unió Europea.

Els nostres alumnes faran una estada de tres dies sota la temàtica “Reports-Research”. Els joves treballaran en la realització d’un programa televisiu íntegrament en anglès.

La iniciativa està subvencionada per als alumnes que tan sols s’han de fer càrrec del transport.

El programa s’adreça sobretot a alumnes que tinguin alguna dificultat en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Per ara les inscripcions van força bé: tenim 55 alumnes apuntats, la qual cosa garanteix el projecte.

Des de l’institut s’han proposat unes dates i uns albergs de destí; ara estem a l’espera de la resposta. Només quedarà fer les maletes.  Ready, steady, go!

Mosquis. Redacció