Estudis

Educació Secundària Obligatòria

L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, amb l’obtenció del títol de graduat.

Batxillerat

El batxillerat és l’etapa post-obligatòria que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, i al nostre centre s’estudia de forma presencial. Prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. Al centre s’imparteixen les modalitats de Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials.

Programa de Formació i Inserció

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball. El nostre centre ofereix el PFI d’ Auxiliar en establiments hotelers i de restauració (dins la família professional d’Hoteleria i Turisme).