Consell Escolar

El Consell Escolar de centre rep una subvenció anual de 1830 € de part de l’Ajuntament en concepte d’adquisició d’equipaments, celebració de festes i publicació de la revista Mosquis, en paper. També rep una subvenció de 6000 € per dur a terme el Programa de Formació Inicial de Cuina i restauració.

REPRESENTANTS

La directora, Mercedes Bermejo Ballester, que el presideix.

La cap d’estudis: Mónica Torregrosa Bello.

Una regidora representant de l’Ajuntament: Cristina Cid.

Cinc representants del professorat: Montse Font, Joan Maideu, Javier del Río, Andreu Faro, Nicolasa Muñoz i  Mònica Torregrosa.

Una representant de les famílies: Verònica Santiago.

Tres representants dels alumnes: (Pendents de renovació).

Un representant del personal d’administració i serveis: Albert Nadal.

La secretària: Anna Robert.

Un representant de l’AMPA.: Pep Oncins.

ACORDS DEL CE CURS 2019-20