Acció tutorial

 

El tutor o tutora del seu fill/a és la persona que farà un seguiment més individual de l’aprenentatge, evolució acadèmica dels coneixements, i orientarà a aquests davant qualsevol dubte. El tutor/a és a qui s’ha d’ acudir en primer lloc si el seu fill o filla té qualsevol problema o dubte, i si les famílies tenen informació rellevant que pot afectar l’aprenentatge o la convivència dels seus fills en el nostre centre educatiu. De les funcions del tutor/a en destaquem:

  • Coordinar la tasca educativa entre els membres de l’equip docent
  • Detectar i conèixer els interessos i els problemes de l’alumne/a
  • Cohesionar el grup-classe
  • Orientar i assessorar a l’alumne
  • Coordinar la tasca educativa amb les famílies dels seus alumnes

A banda, a les hores de tutoria hi haurà actuacions externes per tal d’ajudar en aquesta acció tutorial:

  • Els mossos d’esquadra entren a les tutories dels diversos cursos del centre per tal de fer-los una xerrada sobre temes d’actualitat i adequats a la seva edat. Generalment s’intentarà que les xerrades comencin durant el primer trimestre.
  • La Fundació privada enXarxa, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca, fa unes actuacions destinades a millorar l’adaptació dels alumnes al seu entorn, dintre del programa “Salut Jove”.
  • L’ABS Vila-seca, a través de les seves infermeres, venen dos dies a la setmana a l’institut per tal de tractar i solucionar dubtes i problemes dels alumnes del centre. A part hi fan una sèrie de xerrades per tal de tractar aquells temes amb un interès general per l’alumnat.
  • L’Ajuntament de Vila-seca organitza activitats de manera periòdica amb els alumnes dels diversos cursos de l’institut. Entre aquestes activitats està la subvenció de grups de conversa en anglès fora de l’horari dels alumnes, visites a instal·lacions de caire científic, concurs de tuïts contra la violència de gènere, actes per a la conscienciació davant els accidents de transit, i altres actuacions que ajuden els alumnes a ser conscients del seu entorn social.