Sortides pedagògiques

Pendent d’actualització, en funció de l’evolució de la pandèmia.

 

Durant el curs, els departaments consensuen amb la Coordinadora d’activitats diverses sortides pedagògiques per a cada nivell de l’ESO. Aquestes sortides formen part de l’activitat escolar. En el cas què la família no donés autorització, recordem que l’assistència a l’INS és obligatòria i l’alumne no s’ha de quedar a casa.

Per altra banda, per tal de premiar els alumnes que han fet una bona feina durant el trimestre i incentivar-los l’estudi i els bons hàbits, el centre ofereix una sortida gratuïta a tots aquells que aproven totes les matèries. En funció de les possibilitats del centre aquesta sortida s’oferirà una vegada per trimestre o bé a final de curs.