L’institut

L’institut Vila-seca és un centre d’educació públic creat el 1997 amb la finalitat d’oferir els estudis de secundària i de batxillerat al municipi de Vila-seca.

El principal objectiu de l’institut Vila-seca és proporcionar a tot l’alumnat una formació de qualitat, tot pensant en la individualitat de cada alumne i que també doni resposta a les necessitats de la societat.

La nostra metodologia pròpia consisteix a buscar l’èxit educatiu per a tothom, mitjançant l’organització flexible de l’alumnat en petits grups, una orientació acurada, una tutoria ferma i una estreta relació de l’alumnat amb el professorat del centre per tal que tots ells i elles puguin trobar el seu camí personal el dia de de demà.