Programa de Formació i Inserció (PFI)

Els programes de Formació i Inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.

L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

El nostre centre ofereix el PFI d’ Auxiliar en establiments hotelers i de restauració (dins la família professional d’Hoteleria i Turisme).