Títol acadèmic

– Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb el vostre DNI, el resguard del títol i omplir la sol·licitud.

– Si no teniu el resguard del títol, haureu d’omplir aquesta altra sol·licitud.

– Si no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

– En cas que es vulgui sol·licitar un duplicat d’un títol, cal omplir el següent document.