Mesurem la qualitat de l’aire a l’institut: recomanacions per a la ventilació

Com vam explicar fa uns dies, estem mesurant la qualitat de l’aire a les aules de l’Institut. Seria ideal poder mesurar la quantitat de virus que hi ha a l’aire, però, això de moment no es pot fer. Sí que podem mesurar un altre paràmetre que ens proporcioni informació de la ventilació d’un espai, o, dit d’una altra manera, fins a quin punt s’ha renovat l’aire d’un espai. El que ens pot proporcionar aquesta informació és la mesura de la quantitat de CO2 present. És un número que al Mauna Loa (volcà a Hawai) val 412 ppm (Parts per Milió). Si la mesura està pels voltants de 450 en un local, vol dir que l’aire està molt renovat, però si puja molt, vol dir que l’aire no es renova i el local necessita ventilació. Un estudi recent del CSIC ens diu que no hauríem de passar de 700 o 800.

Els resultats obtinguts fins ara mostren que el nombre d’alumnes és important, i d’aquí que va ser un encert reduir les ràtios com hem fet des de començament de curs. També que, malgrat que hi ha aules que es ventilen més fàcilment que altres, cal ventilació creuada (portes i finestres) com recomana el CSIC. En aquest sentit, el protocol del Departament d’Educació de ventilar només al començament i final de cada classe és totalment insuficient.

Aquí teniu alguns resultats.

La biblioteca amb les finestres obertes. El resultat no és dolent (no passa de 1000), però és clar que pot ser millor (18 persones a l’aula).

Millorem clarament el resultat de la biblioteca si a més d’obrir les finestres obrim les portes i aconseguim la ventilació creuada que recomana el CSIC. Es veu la reducció a la 3a hora, que és quan s’obren les portes i aconseguim baixar dels 700, que és el que seria sempre recomanable. En canvi, l’augment de 5a hora és perquè es van tornar a tancar les portes

A una aula de mòduls, amb finestra i porta oberta, i 16 persones, aconseguim no superar els 800 (mesura durant 1 sola hora):

Amb 25, una altra aula de mòduls, amb finestres i portes obertes i 25 alumnes, mesurat durant una hora, es volta el 900.

Finalment, a una altra aula (el bar, que hem adaptat com a aula) i 15 persones, només amb finestres obertes aconseguim molt bona qualitat (segurament perquè és un espai molt ben ventilat en qualsevol circumstància):

Tot plegat ha estat ideat i està essent realitzat pel nostre professor de matemàtiques Jordi Lagares amb un petit mesurador de CO2 adquirit per l’institut.