Comencem un estudi sobre la ventilació del nostre institut

Com ja sabeu, donem molta importància a la distància, mascareta, i el rentat de mans, una fórmula que és fonamental per a la protecció contra la COVID 19. A més, però, procurem assegurar un altre paràmetre: la VENTILACIÓ.

Tots els estudis porten a concloure que un dels factors més importants que propícia la propagació del virus és que hi hagi persones infectades en un espai tancat i la transmissió es fa directament per l’aire a través d’aerosols, que vol dir, de la mateixa manera que es dispersa el fum d’una persona que fuma. En resum com més ventilat estigui un espai, més difícil és, en cas que n’hi hagi, que el virus contagiï.

L’ideal seria poder mesurar la quantitat de virus que hi ha a l’aire, però, de moment no es pot mesurar. Per la qual cosa el que podem fer és mesurar un altre paràmetre que ens proporcioni informació de quan ventilat està un espai, o dit d’una altra manera quant s’ha renovat l’aire d’un espai.

Qui ens pot proporcionar aquesta informació és la mesura de la quantitat de CO2 present. És un número que al Mauna Loa (volcà a Hawai) val 412 ppm (Parts per Milió). Si la mesura està pels voltants de 450 en un local, vol dir que l’aire està molt renovat, però si puja molt, vol dir que l’aire no es renova i el local necessita ventilació.

L’institut ha adquirit un mesurador de CO2 per estudiar la concentració de diòxid de carboni i així saber si les aules estan prou ventilades o no. Avui, dimecres 28 d’octubre, comencem aquest estudi.

A la foto: el nostre petit mesurador de CO2