Automoció

CF Grau Superior. Tècnic/a superior en Automoció

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

DURADA
2000 hores (2 cursos acadèmics)
1580 hores en el centre docent
420 hores en el centre de treball (pràctiques)

PLA D’ESTUDIS

M1 Sistemes elèctrics i de seguretat i de confort 231 hores
M2 Sistemes de transmissió de força i trens de rodatge 198 hores
M3 Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars 231 hores
M4 Elements amovibles i fixos no estructurals 198 hores
M5 Tractament i recobriment de superfícies 198 hores
M6 Estructures dels vehicles 99 hores
M7 Gestió i logística del manteniment de vehicles 99 hores
M8 Tècniques de comunicació i de relacions 66 hores
M9 Formació i orientació laboral 99 hores
M10 Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
M11 Projecte en automoció 99 hores
M12 Formació en Centres de Treball 416 hores

SORTIDES PROFESSIONALS

Tècnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles
Mecànic/a de vehicles industrials
Encarregat/da de taller o de seccions de vehicles industrials
Perit/a taxador/a de vehicles
Mecànic i electricista de vehicles pesants