ESO

Per al curs escolar 2020-21 tindrem la següent oferta:

  • 1 ESO: 4 grups
  • 2 ESO: 4 grups
  • 3 ESO: 5 grups
  • 4 ESO: 4 grups
Grups específics de diversitat

– Aula d’aprenentatge: aula d’atenció individualitzada amb reforç dels hàbits d’estudi i continguts competencials de les àrees instrumentals dirigida a alumnes de 1r, 2n, 3r  i 4t d’ESO.

– Atenció individualitzada amb treball dels hàbits d’estudi i continguts competencials de les àrees instrumentals dirigida a alumnes amb NEE de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.

– Projecte Ictineu: dirigit a alumnes de segon cicle d’ESO amb risc d’abandonament prematur dels estudis. Suposa una introducció al món laboral (fan el 40% de les hores en una empresa local). El curs 20-21, a causa de la situació provocada pel COVID19, no s’oferirà aquest agrupament.

– UEC: dirigida a alumnes amb dificultats conductuals. Els matins fan pràctiques (automoció o hostaleria) en entitats col·laboradores. Les tardes vénen al centre a completar els estudis.

– Aula d’Acollida: per a alumnes nouvinvuts que no coneixen la llengua catalana i també per a aquells alumnes que malgrat superar els 24 mesos de presència a Catalunya tenen dificultats amb la llengua catalana.

– SIEI: Aula de Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva adreçada a alumnat de 1r d’ESO amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.

 

Distribució del Currículum 2020-2021 (hores setmanals)

MATÈRIA
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
Llengua Catalana 3h 3h 3h 3h
Llengua castellana 3h 3h 3h 3h
Anglès 3h 3h 3h 3h
Ciències Socials 3h (*) 3h (*) 3h (*) 3h (*)
Matemàtiques 3h 4h 4h 4h
Ciències Naturals 3h (*) 3h (*) 4h (*)
Tecnologia 2h (*) 2h (*) 2h (*)
Música 2h 2h
Visual i Plàstica 2h 2h
Cultura i valors ètics 2h 1h 1h
Educació Física 2h 2h 2h 2h
Matèries Optatives 2h 2h 9h
Tutoria 2h 2h 2h 2h
TOTAL
30h 30h 30h 30h

(*) Aquestes matèries fan una hora setmanal  de desdoblament amb la meitat del grup-classe

OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES
2n ESO
3r ESO
4t ESO
TEATRE TEATRE FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3
ROBÒTICA ROBÒTICA FÍSICA I QUÍMICA BIOLOGIA I GEOLOGIA INFORMÀTICA
CIRC / RAQUETA BTT ECONOMIA TECNOLOGIA MÚSICA
FRANCÈS FRANCÈS LLATÍ ECONOMIA VISUAL I PLÀSTICA
CANT CORAL CULTURA CLÀSSICA FRANCÈS
MEDIACIÓ CÒMIC FILOSOFIA
SOSTENIBILITAT Els alumnes de 4t han de triar una matèria per franja