En aquest tauler virtual es penjaran els llistats i documentació oficial que s’hagi de fer pública relacionada amb els tràmits de Secretaria.